Ubezpieczenia komercyjne

Ubezpieczenia komercyjne

Każda firma świadcząca usługi, jakiegokolwiek rodzaju, powinna zabezpieczyć się od wszelkich zobowiązań finansowych spowodowanych nieszczęśliwymi zdarzeniami bądź działaniami tendencyjnymi ze strony podmiotów zewnętrznych. Brak takiego zabezpieczenia może bowiem doprowadzić do poważnych problemów finansowych, co w konsekwencji może spowodować bankructwo firmy bądź jej właściciela. Ponadto podleganie odpowiedniemu ubezpieczeniu staje się coraz powszechniej wymagane przez kontrahentów i zleceniodawców.

W zależności od potrzeb, zalecanymi ubezpieczeniami, zarówno dla osób samo zatrudnionych jak i firm Ltd są Public Liability Insurance (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej) oraz Relevant Life Insurance (ubezpieczenie na życie). Niekiedy może zajść sytuacja, kiedy to osoba / firma świadcząca usługi musi pokryć koszt szkody wyrządzonej przez siebie podczas wykonywania czynności związanych z biznesem, powstałej w wyniku różnych zdarzeń losowych.

Na terenie Wielkiej Brytanii stnieją 4 rodzaje ubezpieczeń:

– ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej (Professional Indemnity Insurance) – jest to ubezpieczenie od zaniedbań dokonanych przez osoby specjalizujące się w danej profesji, np. lekarzy, brokerów, budowlańców, informatyków, księgowych itp.

– ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (Public Liability Insurance) – zapewnia ono ochronę finansową w razie wystąpienia żądania odszkodowawczego za nieprawidłowe wykonanie usługi i szkody powstałe w jej wyniku. Ubezpieczeniu podlega zarówno właściciel firmy jak i jego pracownicy. Istnieją branże, które w znaczny sposób narażone są tego rodzaju roszczenia. Zwykle dotyczą one branży budowlanej i warsztatów mechanicznych. Coraz powszechniej są one nabywane także przez sklepy, restauracje, salony kosmetyczne.

– ubezpieczenie dla właścicieli domów wynajmujących je osobom trzecim (Landlord Insurance) – zabezpiecza nie tylko samą nieruchomość, ale także przedmioty znajdujące się w jej wnętrzu.

– pozostałe nietypowe ubezpieczenia, dostosowywane w zależności od potrzeb. Mogą one dotyczyć ubezpieczenia przeprowadzanych imprez okolicznościowych, samochodów firmowych, klubów bądź innych obiektów, które nie są uwzględnione w pozostałych ubezpieczeniach. Zwykle są indywidualnie omawiane z konsultantami firm ubezpieczeniowych.

Powyższe ubezpieczenia to często niewielkie kwoty, które jednak zapewniają spokojny umysł właścicieli firm. Często wydaje się nam, że skoro przez „tyle lat się nic nie stało, to dlaczego miałoby się to zmienić?” Niestety wypadki, jak sama nazwa wskazuje, są nieprzewidywalne. Warto więc ubezpieczyć swój biznes nim będzie za późno.

Równie ważnym ubezpieczeniem jest Employer’s Liability Insurance, które chroni pracodawcę przed roszczeniami ze strony pracownika w razie wypadku w pracy bądź w przypadku jego zachorowania spowodowanego czynnikami bezpośrednio związanymi z wykonywanym przez niego zawodem. Ubezpieczenie takie musi posiadać każda firma, od kiedy zostaje zarejestrowana jako pracodawca. Kwota minimalna ubezpieczenia powinna opiewać na przynajmniej £5,000,000.00. Nie ma obowiązku nabywania ubezpieczenia jeśli zatrudnia się jedynie siebie, członka rodziny bądź osoba zatrudniona jest oddelegowana za granicę. Kara za nieposiadanie Employer’s Liability Insurance wynosi £2,500.00 za każdy dzień, od kiedy takie ubezpieczenie powinno być wykupione. Dodatkową karą jest £1,000.00 za odmowę okazania certyfikatu ubezpieczenia na życzenie osoby dokonującej inspekcji.

Coraz powszechniej ludzie nabywają indywidualne ubezpieczenia na życie chcąc zabezpieczyć zarówno siebie, jak i swoich członków rodziny. Ubezpieczenia na życie zwykle nie są możliwe do uwzględnienia jako koszt firmy. Istnieje jednak ubezpieczenie zwane Relevant Life Insurance, które daje taką możliwość. Dlaczego więc z niej nie skorzystać? Dodatkowym atutem jest fakt, iż wypłaty w razie śmierci dyrektora/ pracownika nie podlegają opodatkowaniu, wobec czego nie trzeba od otrzymanej sumy opłacać zobowiązania fiskalnego. Nie tylko dyrektor może zostać uwzględniony w ubezpieczeniu. Może on również zabezpieczyć każdego ze swoich pracowników.

Każde z powyższych ubezpieczeń jest możliwie do uwzględnienia w kosztach firmy, a zatem z jednej strony daje poczucie spokoju i bezpieczeństwa, a z drugiej zmniejsza zobowiązanie podatkowe. Nie ma więc negatywnych stron dokonanej transakcji, bo cóż może być droższe dla firmy od zdrowia i życia jej pracowników?