Apelacje i rozkładanie na raty

Apelacje i rozkładanie na raty

Z pewnością każdemu zdarzyło się czasem czegoś zapomnieć, w tym dokonać jakiejś ważnej opłaty w terminie, zrobić coś istotnego w wyznaczonym czasie. Niestety niekiedy niewypełnienie obowiązku niesie za sobą różnego rodzaju konsekwencje, w tym również finansowe.

Karami finansowymi najczęściej obciążani przez HMRC są przedsiębiorcy (spółki limited) oraz osoby samozatrudnione. Zwykle zobowiązani są oni do płacenia kar za nieterminowe złożenie rozliczeń podatkowych. Otrzymany od urzędu list z tzw. pay-slipem / payment slipem i obowiązkiem dokonania opłaty nie stanowi jednak wyroczni. HMRC daje bowiem możliwość złożenia stosownego odwołania.

Najczęściej aplikacje odwoławcze dotyczą zbyt późnego złożenia rocznego zeznania podatkowego, nieterminowego dokonania płatności za podatek, uwzględnienia w rozliczeniu nieprawidłowych danych bądź też niewypełnienia obowiązku przetrzymywania dokumentów przez odpowiednio długi czas.

Przed złożeniem apelacji należy najpierw upewnić się, że obowiązek, przez który została nałożona grzywna został wypełniony, tj. rozliczenie podatkowe zostało złożone bądź została wysłana stosowna korekta, opłata będąca zobowiązaniem podatkowym została uiszczona itp. Urząd nie rozpatrzy apelacji dopóki kwestie te nie zostaną uprzednio uregulowane. Następnie, przy zastosowaniu właściwego formularza odwoławczego (dla niektórych spraw) bądź poprzez napisanie odpowiedniego pisma do HMRC / Companies House można aplikować o anulowanie kary finansowej. Ważne, by przedstawić jak najwięcej argumentów przemawiających za stanowiskiem osoby odwołującej się.

Nawet negatywna decyzja względem apelacji nie jest ostateczna, można się bowiem odwołać do trybunału.

Warto również pamiętać o tym, że większość kar finansowych / zadłużeń możliwa jest do rozłożenia na raty, bez względu na to czy zostały one nałożone przez urząd czy firmę prywatną. Wystarczy się z nimi skontaktować i ustalić odpowiedni program spłat (niektóre firmy wymagają stosownego zestawienia miesięcznych przychodów / kosztów). Nie jest to jednak zbyt wysoka cena za spokojny sen.

My jako biuro oferujemy pomoc zarówno w składaniu aplikacji względem kar finansowych jak i w zakresie ustalania programu spłat ratalnych.