Cennik

Konsultacje (w tym telefony do urzędów i innych podmiotów)
Cena brutto Usługa
 £6.00 – £12.00 Konsultacja do 15 minut
£12.00 – £24.00 Konsultacja do 30 minut
Od £24.00 Konsultacja powyżej 30 minut
Self-employed
Cena brutto Usługa
£36.00 Rejestracja Self-Employed
£48.00 Rejestracja Self-Employed + CIS
£18.00 Zamknięcie działalności
£6.00 Zgłoszenie zmiany adresu w HMRC
Vat doliczony do sumy Anulowanie kar urzędowych (Late Filling Penalty)
Self-assesment – rozliczenie self-employed
Cena brutto Usługa
£54.00 “Zerowe”
£84.00 Rozliczenie do 15 rachunków
£96.00 Rozliczenie do 40 rachunków
£108.00 Rozliczenie do 60 rachunków
£120.00 Rozliczenie do 80 rachunków
£150.00 Rozliczenie powyżej 100 rachunków
Partnership
Cena brutto Usługa
Rejestracja Partnership
£300.00 – £360.00 Rozliczenie Parnership
Spółki Limited
Cena brutto Usługa
£120.00 Rejestracja (+zgłoszenie do Corporation Tax)
£144.00 Rejestracja (+zgłoszenie do Corporation Tax, Self-Assessment, VAT, umówienie wizyty w banku)
£70.80 Prowadzenie księgowości
£36.00 Confirmation Statement
Od £600.00 Rozliczenie roczne spółki (Accounts, Company Tax Return, Confirmation Statement
£42.00 Zmiana nazwy firmy
£60.00 Zamknięcie spółki (wyrejestrowanie z VAT i PAYE dodatkowo płatne)
£144.00 Użycie naszego adresu jako adresu firmy
Od £36.00 Obsługa listy płac spółki (raporty EPS, FPS, P60, P45, payslipy
£60.00 Rozliczenie roczne dyrektora (jeśli nie jest wliczone w pakiet)
£12.00 Dodanie / usunięcie dyrektora spółki
£36.00 Zmiana udziałowców / proporcji udziałów
Rozliczenia VAT
Cena brutto Usługa
£24.00 Rejestracja w systemie VAT (jeśli nie wliczone w pakiet)
£216.00 Rozliczenia kwartalne (jeśli nie są wliczone w pakiet)
£24.00 Wyrejestrowanie z systemu VAT
£6.00 Zmiana danych w systemie VAT
CIS
Cena brutto Usługa
£30.00 Rejestracja w systemie CIS jako kontraktor
£12.00 Rejestracja w systemie CIS jako subkontraktor
£30.00 Zgłoszenie do Gross Payments
Miesięczna deklaracja CIS “zerowa”
Miesięczna deklaracja CIS
PAYE
Cena brutto Usługa
£24.00 Rejestracja w systemie PAYE
£36.00 Payroll do 10 pracowników dla spółek, którym prowadzimy księgowość
 Uzgadniane indywidualnie Payroll powyżej 10 pracowników dla spółek, którym prowadzimy księgowość
£6.00 / payslip Payroll dla firm zewnętrznych
 W cenie Dokumenty P60 / P45
Pozostałe usługi
Cena brutto Usługa
£12.00 Kalkulacja i zwrot podatku na podstawie P60/P45
£12.00 / £18.00 Child Benefit na 1 dziecko / na 2 dzieci
 Wg czasu konsultacji Aplikacja o benefit lub zmiana informacji (dotyczy wszystkich benefitów z wyjątkiem Child Benefit)
 Wg czasu konsultacji Aktualizacja danych w urzędach telefoniczna
£12.00 Aktualizacja danych w urzędach pisemna
£6.00 Umówienie spotkania w sprawie National Insurance Number
£24.00 Tłumaczenie – wyjście z klientem (czas liczony od momentu wyjścia z biura do momentu powrotu)
Od £12.00 Listy urzędowe
£12.00 / £18.00 Aplikacja o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego za osobę / za dwie osoby
£240.00 Rezydentura
£0.24 Drukowanie / ksero za stronę (wydruk czarno – biały)
£0.60 Drukowanie / ksero za stronę (wydruk kolorowy)
 Uzgadniane indywidualnie Pozostałe usługi