Rozliczanie dyrektora

Rozliczanie dyrektora

Dyrektorzy spółek limited mogą otrzymywać wynagrodzenia w dwóch formach, albo poprzez dywidendy (nie stanowiące kosztu dla firmy), albo poprzez wypłaty w systemie PAYE (będące kosztem). Te ostatnie wiążą się z koniecznością rejestracji spółki w HMRC tak, by firma mogła pełnić rolę pracodawcy dla dyrektora. Wobec powyższego, dyrektor, będący jednocześnie pracownikiem swojej firmy, otrzymuje payslipy tak, jak gdyby był zatrudniony w zupełnie odrębnym przedsiębiorstwie.

Dyrektor może sam zdecydować, czy chce być rozliczany co tydzień, co dwa tygodnie czy też raz w miesiącu. Jego firma musi wtedy składać odpowiednio często raporty do HMRC, odprowadzać odpowiednią ilość składek (uzależnioną od wysokości wypłat) oraz bacznie pilnować terminów rozliczeń. Jest to więc dodatkowy obowiązek, niemniej jednak bardzo korzystnie wpływa on na obniżenie podstawy do opodatkowania firmy, a zatem i samego zobowiązania podatkowego.

Najkorzystniejszą metodą rozliczeniową jest kombinacja tych dwóch form. Kwotą wolną od konieczności opłacania miesięcznych składek i pracowniczych (employee’s contributions) i pracodawcy (employer’s contributions) w obecnym roku podatkowym jest £680.00/ miesięcznie bądź £157.00/tygodniowo. Najbardziej opłacalne jest wypłacanie wynagrodzenia poprzez system PAYE w kwocie £680.00/ miesięcznie, a pozostałą część wynagrodzenia w formie dywidend.

Dlaczego?

Jest tak z uwagi na fakt, że przy dokonywaniu wypłat dyrektorowi (czyli pracownikowi) generuje się koszt działalności, przy czym nie ma konieczności ponoszenia dodatkowego kosztu w postaci ubezpieczenia pracodawcy (płatnego w wysokości 13,8% od kwoty przekraczającej wskazane wyżej sumy wynagrodzeń).

Jednocześnie dywidendy, mimo iż nie stanowią kosztu dla firmy (czyli nie obniżają podstawy do opodatkowania) podlegają bardzo niskiemu oprocentowaniu podatkowemu w rozliczeniu osobistym dyrektora. W najniższym progu podatkowym jest to zaledwie 7,5%, przy czym zauważyć należy, że £5,000 jest zupełnie zwolnione z podatku. Oznacza to więc, że dyrektor firmy, oprócz uprawnienia do korzystania z kwoty wolnej od podatku przypisanej w danym roku podatkowym osobom fizycznym (na rok 2016/17 jest to £11,500.00) ma dodatkowe £5,000 kwoty wolnej od podatku, pod warunkiem jednak, że są to dywidendy. Łączna kwota wolna od podatku przypisana dyrektorowi wynosi więc £16,500.00.

Każdy dyrektor firmy zobowiązany jest do tego, by składać rozliczenia Self-Assessment uwzględniające wszelkie formy jego zarobku (praca kontraktowa, dywidendy, przychód ze sprzedaży nieruchomości, samozatrudnienie, przychody z odsetek, inwestycji itd. powinny zostać zgłoszone w HMRC). By było to możliwe, dyrektor musi zostać najpierw zgłoszony do Self-Assessment i otrzymać numer UTR (numer identyfikacji podatkowej), a następnie rozliczać się za każdy rok fiskalny (od 06/04 jednego roku do 05/04 roku kolejnego). Czy stosowana jest kombinacja form wynagrodzeń czy też nie, dyrektor musi dokonywać rozliczenia. Oczywiście rozliczenie podatku firmy (Corporation Tax) jest traktowane zupełnie odrębnie.

Z racji tej, że podleganie składkom ubezpieczeniowym jest bardzo istotne z perspektywicznego punktu widzenia (emerytura, możliwość korzystania z niektórych świadczeń państwowych) zalecamy nieco inną  proporcję form wynagrodzeń. Według nas pensje w formie wypłat pracowniczych powinny być nieco wyższe, aby składki ubezpieczeniowe mogły być odprowadzane i aby dyrektor był zabezpieczony. Szczegóły zawsze jednak ustalamy indywidualnie z każdym z naszych klientów.