Rożnice pomiędzy Self-Employment a Spółką Ltd

Rożnice pomiędzy Self-Employment a Spółką Ltd

To z całą pewnością jedno z najczęściej omawianych zagadnień wśród osób planujących rozpoczęcie własnej działalności. Niezwykle powszechny self-employment jest odpowiednikiem pozarolniczej jednoosobowej działalności gospodarczej występującej w Polsce. To bardzo uproszczona forma działalności, niewymagająca specjalnych przygotowań. Spółka limited jest natomiast odpowiednikiem „polskiej” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i ta wymaga już więcej od podatnika. Mimo wszystko jednak jest ona niezwykle interesującą, a często bardziej opłacalną alternatywą dla prowadzonego biznesu.

 

 Self-Employment Spółka Ltd
Rejestracja Bezpłatna rejestracja on-line Opłata do uiszczenia w Companies House (rejestrze spółek) to £12.00, rejestracja również w formie elektronicznej
Nazewnictwo Dowolna nazwa działalności, możliwa do zmiany w ciągu roku podatkowego, nieweryfikowana. Zwykle stosowane jest imię i nazwisko osoby samozatrudnionej jako jednoczesna nazwa firmy Nazwa spółki nie może się powielać z nazwami innych spółek. Jest weryfikowana podczas rejestracji. Ma dodany również charakterystyczną końcówkę Limited lub Ltd
Rok rozliczeniowy Rok fiskalny, trwający od 06 kwietnia jednego roku do 05 kwietnia roku kolejnego Rok finansowy trwający zwykle przez 12 miesięcy od początku miesiąca następującego po miesiącu rejestracji, tj. jeśli spółka została założona 12 sierpnia 2015 roku, to jej pełny rok finansowy będzie trwał od 01 września do 31 sierpnia kolejnego roku. Istnieje możliwość zmiany okresu finansowego.
Oprocentowanie podatku – 20% od wysokości zysku po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku £11,501.00 – £45,000.00

– 40% od kwoty zysku pomiędzy £45,001.00 a £150,000.00

– 45% od kwoty zysku powyżej £150,000.00

19% od kwoty zysku bez względu na kwotę
Formy rozliczenia podatkowego Self-Assessment (rozliczenie osoby indywidualnej) Company Return (sprawozdanie finansowe z działalności firmy)

Self-Assessment) rozliczenie indywidualne dyrektora

Terminy rozliczenia podatku Do 31 roku następującego po zakończonym roku podatkowym, tj dla roku podatkowego 2016/2017 terminem rozliczenia jest 31 stycznia roku 2018 9 miesięcy i 1 dzień po zakończeniu roku finansowego
Opłacane podatki Self-Assessment (podatek osobisty) Corporation Tax (podatek od działalności firmy)

Self-Assessment (osobiste rozliczenie dyrektora)

Kwota wolna od podatku przypisana działalności gospodarczej Odpowiada kwocie wolnej od podatku dla osób fizycznych (czyli tzw. kwocie Personal Allowance) Brak kwoty wolnej od podatku od działalności firmy
Kwota wolna od podatku przypisana dyrektorowi Kwota Personal Allowance, na rok podatkowy 2016/2017 £11,000.00

Łącznie: £11,000.00

Kwota Personal Allowance – na rok podatkowy 2016/2017 £11,000.00

Kwota wolna od dywidend – dodatkowe £5,000.00

Łącznie: £16,000.00

Zaliczki na podatek dochodowy Naliczane po przekroczeniu zobowiązania podatkowego w wysokości £1,000.00. Zaliczka na kolejny rok podatkowy stanowi 50% zobowiązania za poprzedzający go rok podatkowy, płatna jest w formie 2 zaliczek i opłaty balansującej (wyjątek stanowi działalność w budownictwie) Brak konieczności dokonywania zaliczek
Rejestracja w systemie PAYE Brak możliwości rejestracji w systemie PAYE i zatrudniania pracowników, można jedynie korzystać z usług podwykonawców Możliwość rejestracji w systemie i tym samym zatrudnienia dyrektora i pracowników (zmniejsza to zobowiązanie podatkowe)
Ubezpieczenie zdrowotne / emerytalne – National Insurance Contributions Class 2 (dla roku podatkowego 2016/17 jest to kwota £145.60

– National Insurance Contributions Class 4 (9% od kwoty zysku po przekroczeniu £8,060.00)

Ubezpieczenie płatne stosownie do wysokości wypłat w systemie PAYE (National Insurance Contributions Class 1)
Prowadzenie ewidencji na kontach księgowych Dobrowolne Obowiązkowe
Odpowiedzialność finansowa Własnym majątkiem Majątkiem firmy
Ubezpieczenie zalecane Public Liability (odpowiedzialność cywilna)

Relevant Life Insurance (ubezpieczenie na życie)

Public Liability (odpowiedzialność cywilna)

Relevant Life Insurance (ubezpieczenie na życie)

Employer’s Liability (ubezpieczenie pracodawcy)

Kary za nieterminowe złożenie rozliczenia podatkowego (za porównywalny okres) Wyższe Niższe
Rodzaje kosztów możliwe do odliczenia Materiały, narzędzia, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, rachunki za lokal/mieszkanie, odzież ochronną / uniformy, sprzęt elektroniczny, telefony, paliwo i koszty eksploatacyjne pojazdu i wiele innych. Część kosztów rozliczana jedynie w stosunku procentowym Materiały, narzędzia, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, rachunki za lokal/mieszkanie, odzież ochronną / uniformy, sprzęt elektroniczny, telefony, paliwo i koszty eksploatacyjne pojazdu i wiele innych. Koszty ponoszone przez firmę i wyłącznie na użytek firmy odliczane w 100%
Okres przechowywania dokumentów 5 lat od zakończenia trwającego roku podatkowego (fiskalnego) 5 lat od zakończenia trwającego roku finansowego
Biznesowy rachunek bankowy Dobrowolny Obowiązkowy
Opłacalność przy wysokich zarobkach Niska Wysoka

 

Po przeanalizowaniu powyższej z całą pewnością należy stwierdzić, iż firma ltd daje większe możliwości rozwoju, jest ona również lepiej postrzegana jako potencjalny podmiot kooperacji. Im wyższe zyski z działalności, tym większa opłacalność prowadzenia firmy Ltd.